Ka man daryti as isimilėjau dar beveik nesama b... - kriu.lt

gintautė klausia paršelių: » Ka man daryti as isimilėjau dar beveik nesama bet busima kuniga ka daryti ?

.. ir paršeliai taria žodį:

  • Napaleonas Biškį-Dobilas
    Napaleonas
    Biškį-Dobilas
    Skaityk Altorių šešėly. Turėtų nuotaiką pakelt.

Paršelių klausk drąsiai!