Tai pradėsiu. Nostradamusas(1503-1566) buvo ne... - kriu.lt

Gabija klausia paršelių: » Tai pradėsiu. Nostradamusas(1503-1566) buvo nepataisomas fatalistas.Jis įžvelgė žmonijos ateitį net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. reikia pripažinti kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.Kag,i Realisto prašymu parašysiu visas knygoje užrašytas Nostradamuso pranašystes. 1529 m. turkai apsiaučia Vieną. 1535 m. prancūzai atranda Kanadą. 1546 m. portugalai atranda Japoniją. 1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius. 1606 m. G.Galilėjaus mokymas. 1618 m. išrandamas termometras. 1763 m. atrandama garo mašina. 1773 m. sukuriamas oro balionas. 1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė. 1789 m. prancūzų revoliucija. 1795 m. atrandama elektra. 1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje.Maskvos gaisras. 1825 m. pirmojo geležinkelio statyba. 1844 m. išrandamas telegrafas. 1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija. 1867 m. išrandamas dinamitas. 1869 m. statomas Sueco kanalas. 1873 m. išrandama elektros lemputė. 1876 m. išrandamas telefonas. 1895 m. atrandami rentgeno spinduliai. 1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas. 1907 m. atsiranda cheminis ginklas. 1914 m. Pirmasis pasaulinis karas. 1917 m. Spalio perversmas Rusijoje. 1925 m. atsiranda televizija. 1933 m. Hitleris ateina į valdžią. 1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. sukuriama atominė bomba. 1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą. 1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį. Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, oprie jų toks ketureilis: Į laisvę prasiverš gyva ugnis, Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis: Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys Pelenais pavers du miestus Rytuose. Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją? Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį: Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje Pakils į nakties šviesulį, Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis. Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė "Apolono" programa. Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus. Jis sakė: Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų, Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos. Visa tai įvyks tada, kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę. Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašauja valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų. Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos: Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje, Ji atneš nelaimes žmonėms. Po 13 metų atskris kometa, Penkios naujos ligos pakirs žmoniją. Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė "Sfinkso galva", o po 13 metų - 1986 metais - Halio kometa. Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškeriagys numatė ir techninius atradimus - povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą. Nostradamusas apie XX amžių rašė:"Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs "begalviai" idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys "pragaro liepsna" ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!". Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes. Jas išrikiavo ateičiai taip: 1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės. 1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą. 1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas. 2000 m. JAV - pasaulinio masto galiūnė. Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga. 2006 m. Išrastas naujas gunklas. Musulmonai triumfuoja. 2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių. 2010 m. Karo pradžia. trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai- cheminis. 2011 m. Karo pasėkmė- visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą. 2014 m. Karo pasėkmių metai.Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys. 2016 m. Karas baigtas. Europa- be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai. 2018 m. Kinija- nauja pasaulio galiūnė. 2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė. 2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe. 2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai. 2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas.Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais.Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link. 2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas. 2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis. 2043 m. Pasaulio ekonomika klesti. 2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną. 2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys. 2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės. 2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami. 2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga- susenėjimas per keliolika sekundžių. 2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas. 2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį. 2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų. 2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu. 2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių Išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse. 2167 m. Naujos religijos užgimimas. 2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo Žemės. 2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba. 2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą 2196 m. Naujas Euroazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiams susimaišius atsiranda nauja rasė. 2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas. 2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. 2256 m. Epidemija iš kosmoso. kosminis laivas į Žemę atskraidina nežinomos ligos virusus.Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu. 2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa. 2271 m. Konstanta "pi" pripažįstama neteisinga. tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse. 2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės. 2279 m. Energija iš "juodųjų skylių". Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių. 2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių" energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų. 2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti. 2292 m. Saulės kritinė būklė. 2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje. 2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys. 2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė. 2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie Žemės planetos iš Visatos centro. 2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas Žemės rajonų. 2371 m. Žemėje prasideda badas. 2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės. 2485 m. Išblėsusi Saulė panardina Žemę į prietemą. 3005 m. fatališki metai Žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į Žemę. Dalis Žemės atmosferos dingsta. Apie Žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista. 3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta. kaip jau minėjau, Nostradamuso pranašystės akivaizdžiai pildosi(čia tos datos nuo 1555 m. iki 2006 metų, kurių nepaminėjau). tarp kitko, jis tiksliai išpranašavo ir savo mirties datą. Kaip bus ateityje, pamatysime mes arba mūsų palikuonys. Ačiū už kantrybę ir atsiprašau už klaidasTai pradėsiu. Nostradamusas(1503-1566) buvo nepataisomas fatalistas.Jis įžvelgė žmonijos ateitį net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. reikia pripažinti kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.Kag,i Realisto prašymu parašysiu visas knygoje užrašytas Nostradamuso pranašystes. 1529 m. turkai apsiaučia Vieną. 1535 m. prancūzai atranda Kanadą. 1546 m. portugalai atranda Japoniją. 1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius. 1606 m. G.Galilėjaus mokymas. 1618 m. išrandamas termometras. 1763 m. atrandama garo mašina. 1773 m. sukuriamas oro balionas. 1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė. 1789 m. prancūzų revoliucija. 1795 m. atrandama elektra. 1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje.Maskvos gaisras. 1825 m. pirmojo geležinkelio statyba. 1844 m. išrandamas telegrafas. 1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija. 1867 m. išrandamas dinamitas. 1869 m. statomas Sueco kanalas. 1873 m. išrandama elektros lemputė. 1876 m. išrandamas telefonas. 1895 m. atrandami rentgeno spinduliai. 1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas. 1907 m. atsiranda cheminis ginklas. 1914 m. Pirmasis pasaulinis karas. 1917 m. Spalio perversmas Rusijoje. 1925 m. atsiranda televizija. 1933 m. Hitleris ateina į valdžią. 1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. sukuriama atominė bomba. 1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą. 1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį. Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, oprie jų toks ketureilis: Į laisvę prasiverš gyva ugnis, Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis: Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys Pelenais pavers du miestus Rytuose. Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją? Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį: Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje Pakils į nakties šviesulį, Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis. Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė "Apolono" programa. Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus. Jis sakė: Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų, Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos. Visa tai įvyks tada, kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę. Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašauja valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų. Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos: Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje, Ji atneš nelaimes žmonėms. Po 13 metų atskris kometa, Penkios naujos ligos pakirs žmoniją. Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė "Sfinkso galva", o po 13 metų - 1986 metais - Halio kometa. Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškeriagys numatė ir techninius atradimus - povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą. Nostradamusas apie XX amžių rašė:"Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs "begalviai" idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys "pragaro liepsna" ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!". Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes. Jas išrikiavo ateičiai taip: 1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės. 1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą. 1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas. 2000 m. JAV - pasaulinio masto galiūnė. Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga. 2006 m. Išrastas naujas gunklas. Musulmonai triumfuoja. 2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių. 2010 m. Karo pradžia. trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai- cheminis. 2011 m. Karo pasėkmė- visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą. 2014 m. Karo pasėkmių metai.Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys. 2016 m. Karas baigtas. Europa- be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai. 2018 m. Kinija- nauja pasaulio galiūnė. 2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė. 2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe. 2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai. 2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas.Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais.Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link. 2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas. 2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis. 2043 m. Pasaulio ekonomika klesti. 2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną. 2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys. 2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės. 2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami. 2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga- susenėjimas per keliolika sekundžių. 2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas. 2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį. 2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų. 2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu. 2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių Išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse. 2167 m. Naujos religijos užgimimas. 2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo Žemės. 2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba. 2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą 2196 m. Naujas Euroazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiams susimaišius atsiranda nauja rasė. 2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas. 2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. 2256 m. Epidemija iš kosmoso. kosminis laivas į Žemę atskraidina nežinomos ligos virusus.Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu. 2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa. 2271 m. Konstanta "pi" pripažįstama neteisinga. tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse. 2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės. 2279 m. Energija iš "juodųjų skylių". Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių. 2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių" energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų. 2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti. 2292 m. Saulės kritinė būklė. 2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje. 2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys. 2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė. 2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie Žemės planetos iš Visatos centro. 2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas Žemės rajonų. 2371 m. Žemėje prasideda badas. 2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės. 2485 m. Išblėsusi Saulė panardina Žemę į prietemą. 3005 m. fatališki metai Žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į Žemę. Dalis Žemės atmosferos dingsta. Apie Žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista. 3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta. kaip jau minėjau, Nostradamuso pranašystės akivaizdžiai pildosi(čia tos datos nuo 1555 m. iki 2006 metų, kurių nepaminėjau). tarp kitko, jis tiksliai išpranašavo ir savo mirties datą. Kaip bus ateityje, pamatysime mes arba mūsų palikuonys. Ačiū už kantrybę ir atsiprašau už klaidasTai pradėsiu. Nostradamusas(1503-1566) buvo nepataisomas fatalistas.Jis įžvelgė žmonijos ateitį net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. reikia pripažinti kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.Kag,i Realisto prašymu parašysiu visas knygoje užrašytas Nostradamuso pranašystes. 1529 m. turkai apsiaučia Vieną. 1535 m. prancūzai atranda Kanadą. 1546 m. portugalai atranda Japoniją. 1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius. 1606 m. G.Galilėjaus mokymas. 1618 m. išrandamas termometras. 1763 m. atrandama garo mašina. 1773 m. sukuriamas oro balionas. 1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė. 1789 m. prancūzų revoliucija. 1795 m. atrandama elektra. 1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje.Maskvos gaisras. 1825 m. pirmojo geležinkelio statyba. 1844 m. išrandamas telegrafas. 1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija. 1867 m. išrandamas dinamitas. 1869 m. statomas Sueco kanalas. 1873 m. išrandama elektros lemputė. 1876 m. išrandamas telefonas. 1895 m. atrandami rentgeno spinduliai. 1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas. 1907 m. atsiranda cheminis ginklas. 1914 m. Pirmasis pasaulinis karas. 1917 m. Spalio perversmas Rusijoje. 1925 m. atsiranda televizija. 1933 m. Hitleris ateina į valdžią. 1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. sukuriama atominė bomba. 1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą. 1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį. Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, oprie jų toks ketureilis: Į laisvę prasiverš gyva ugnis, Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis: Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys Pelenais pavers du miestus Rytuose. Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją? Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį: Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje Pakils į nakties šviesulį, Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis. Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė "Apolono" programa. Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus. Jis sakė: Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų, Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos. Visa tai įvyks tada, kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę. Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašauja valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų. Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos: Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje, Ji atneš nelaimes žmonėms. Po 13 metų atskris kometa, Penkios naujos ligos pakirs žmoniją. Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė "Sfinkso galva", o po 13 metų - 1986 metais - Halio kometa. Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškeriagys numatė ir techninius atradimus - povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą. Nostradamusas apie XX amžių rašė:"Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs "begalviai" idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys "pragaro liepsna" ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!". Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes. Jas išrikiavo ateičiai taip: 1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės. 1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą. 1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas. 2000 m. JAV - pasaulinio masto galiūnė. Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga. 2006 m. Išrastas naujas gunklas. Musulmonai triumfuoja. 2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių. 2010 m. Karo pradžia. trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai- cheminis. 2011 m. Karo pasėkmė- visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą. 2014 m. Karo pasėkmių metai.Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys. 2016 m. Karas baigtas. Europa- be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai. 2018 m. Kinija- nauja pasaulio galiūnė. 2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė. 2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe. 2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai. 2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas.Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais.Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link. 2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas. 2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis. 2043 m. Pasaulio ekonomika klesti. 2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną. 2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys. 2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės. 2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami. 2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga- susenėjimas per keliolika sekundžių. 2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas. 2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį. 2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų. 2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu. 2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių Išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse. 2167 m. Naujos religijos užgimimas. 2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo Žemės. 2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba. 2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą 2196 m. Naujas Euroazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiams susimaišius atsiranda nauja rasė. 2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas. 2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. 2256 m. Epidemija iš kosmoso. kosminis laivas į Žemę atskraidina nežinomos ligos virusus.Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu. 2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa. 2271 m. Konstanta "pi" pripažįstama neteisinga. tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse. 2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės. 2279 m. Energija iš "juodųjų skylių". Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių. 2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių" energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų. 2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti. 2292 m. Saulės kritinė būklė. 2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje. 2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys. 2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė. 2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie Žemės planetos iš Visatos centro. 2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas Žemės rajonų. 2371 m. Žemėje prasideda badas. 2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės. 2485 m. Išblėsusi Saulė panardina Žemę į prietemą. 3005 m. fatališki metai Žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į Žemę. Dalis Žemės atmosferos dingsta. Apie Žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista. 3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta. kaip jau minėjau, Nostradamuso pranašystės akivaizdžiai pildosi(čia tos datos nuo 1555 m. iki 2006 metų, kurių nepaminėjau). tarp kitko, jis tiksliai išpranašavo ir savo mirties datą. Kaip bus ateityje, pamatysime mes arba mūsų palikuonys. Ačiū už kantrybę ir atsiprašau už klaidasTai pradėsiu. Nostradamusas(1503-1566) buvo nepataisomas fatalistas.Jis įžvelgė žmonijos ateitį net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. reikia pripažinti kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.Kag,i Realisto prašymu parašysiu visas knygoje užrašytas Nostradamuso pranašystes. 1529 m. turkai apsiaučia Vieną. 1535 m. prancūzai atranda Kanadą. 1546 m. portugalai atranda Japoniją. 1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius. 1606 m. G.Galilėjaus mokymas. 1618 m. išrandamas termometras. 1763 m. atrandama garo mašina. 1773 m. sukuriamas oro balionas. 1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė. 1789 m. prancūzų revoliucija. 1795 m. atrandama elektra. 1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje.Maskvos gaisras. 1825 m. pirmojo geležinkelio statyba. 1844 m. išrandamas telegrafas. 1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija. 1867 m. išrandamas dinamitas. 1869 m. statomas Sueco kanalas. 1873 m. išrandama elektros lemputė. 1876 m. išrandamas telefonas. 1895 m. atrandami rentgeno spinduliai. 1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas. 1907 m. atsiranda cheminis ginklas. 1914 m. Pirmasis pasaulinis karas. 1917 m. Spalio perversmas Rusijoje. 1925 m. atsiranda televizija. 1933 m. Hitleris ateina į valdžią. 1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. sukuriama atominė bomba. 1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą. 1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį. Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, oprie jų toks ketureilis: Į laisvę prasiverš gyva ugnis, Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis: Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys Pelenais pavers du miestus Rytuose. Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją? Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį: Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje Pakils į nakties šviesulį, Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis. Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė "Apolono" programa. Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus. Jis sakė: Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų, Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos. Visa tai įvyks tada, kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę. Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašauja valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų. Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos: Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje, Ji atneš nelaimes žmonėms. Po 13 metų atskris kometa, Penkios naujos ligos pakirs žmoniją. Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė "Sfinkso galva", o po 13 metų - 1986 metais - Halio kometa. Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškeriagys numatė ir techninius atradimus - povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą. Nostradamusas apie XX amžių rašė:"Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs "begalviai" idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys "pragaro liepsna" ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!". Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes. Jas išrikiavo ateičiai taip: 1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės. 1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą. 1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas. 2000 m. JAV - pasaulinio masto galiūnė. Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga. 2006 m. Išrastas naujas gunklas. Musulmonai triumfuoja. 2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių. 2010 m. Karo pradžia. trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai- cheminis. 2011 m. Karo pasėkmė- visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą. 2014 m. Karo pasėkmių metai.Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys. 2016 m. Karas baigtas. Europa- be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai. 2018 m. Kinija- nauja pasaulio galiūnė. 2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė. 2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe. 2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai. 2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas.Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais.Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link. 2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas. 2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis. 2043 m. Pasaulio ekonomika klesti. 2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną. 2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys. 2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės. 2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami. 2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga- susenėjimas per keliolika sekundžių. 2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas. 2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį. 2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų. 2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu. 2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių Išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse. 2167 m. Naujos religijos užgimimas. 2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo Žemės. 2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba. 2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą 2196 m. Naujas Euroazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiams susimaišius atsiranda nauja rasė. 2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas. 2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. 2256 m. Epidemija iš kosmoso. kosminis laivas į Žemę atskraidina nežinomos ligos virusus.Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu. 2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa. 2271 m. Konstanta "pi" pripažįstama neteisinga. tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse. 2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės. 2279 m. Energija iš "juodųjų skylių". Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių. 2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių" energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų. 2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti. 2292 m. Saulės kritinė būklė. 2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje. 2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys. 2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė. 2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie Žemės planetos iš Visatos centro. 2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas Žemės rajonų. 2371 m. Žemėje prasideda badas. 2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės. 2485 m. Išblėsusi Saulė panardina Žemę į prietemą. 3005 m. fatališki metai Žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į Žemę. Dalis Žemės atmosferos dingsta. Apie Žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista. 3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta. kaip jau minėjau, Nostradamuso pranašystės akivaizdžiai pildosi(čia tos datos nuo 1555 m. iki 2006 metų, kurių nepaminėjau). tarp kitko, jis tiksliai išpranašavo ir savo mirties datą. Kaip bus ateityje, pamatysime mes arba mūsų palikuonys. Ačiū už kantrybę ir atsiprašau už klaidasTai pradėsiu. Nostradamusas(1503-1566) buvo nepataisomas fatalistas.Jis įžvelgė žmonijos ateitį net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. reikia pripažinti kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.Kag,i Realisto prašymu parašysiu visas knygoje užrašytas Nostradamuso pranašystes. 1529 m. turkai apsiaučia Vieną. 1535 m. prancūzai atranda Kanadą. 1546 m. portugalai atranda Japoniją. 1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius. 1606 m. G.Galilėjaus mokymas. 1618 m. išrandamas termometras. 1763 m. atrandama garo mašina. 1773 m. sukuriamas oro balionas. 1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė. 1789 m. prancūzų revoliucija. 1795 m. atrandama elektra. 1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje.Maskvos gaisras. 1825 m. pirmojo geležinkelio statyba. 1844 m. išrandamas telegrafas. 1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija. 1867 m. išrandamas dinamitas. 1869 m. statomas Sueco kanalas. 1873 m. išrandama elektros lemputė. 1876 m. išrandamas telefonas. 1895 m. atrandami rentgeno spinduliai. 1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas. 1907 m. atsiranda cheminis ginklas. 1914 m. Pirmasis pasaulinis karas. 1917 m. Spalio perversmas Rusijoje. 1925 m. atsiranda televizija. 1933 m. Hitleris ateina į valdžią. 1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. sukuriama atominė bomba. 1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą. 1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį. Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, oprie jų toks ketureilis: Į laisvę prasiverš gyva ugnis, Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis: Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys Pelenais pavers du miestus Rytuose. Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją? Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį: Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje Pakils į nakties šviesulį, Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis. Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė "Apolono" programa. Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus. Jis sakė: Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų, Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos. Visa tai įvyks tada, kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę. Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašauja valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų. Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos: Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje, Ji atneš nelaimes žmonėms. Po 13 metų atskris kometa, Penkios naujos ligos pakirs žmoniją. Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė "Sfinkso galva", o po 13 metų - 1986 metais - Halio kometa. Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškeriagys numatė ir techninius atradimus - povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą. Nostradamusas apie XX amžių rašė:"Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs "begalviai" idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys "pragaro liepsna" ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!". Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes. Jas išrikiavo ateičiai taip: 1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės. 1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą. 1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas. 2000 m. JAV - pasaulinio masto galiūnė. Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga. 2006 m. Išrastas naujas gunklas. Musulmonai triumfuoja. 2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių. 2010 m. Karo pradžia. trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai- cheminis. 2011 m. Karo pasėkmė- visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą. 2014 m. Karo pasėkmių metai.Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys. 2016 m. Karas baigtas. Europa- be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai. 2018 m. Kinija- nauja pasaulio galiūnė. 2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė. 2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe. 2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai. 2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas.Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais.Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link. 2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas. 2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis. 2043 m. Pasaulio ekonomika klesti. 2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną. 2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys. 2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės. 2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami. 2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga- susenėjimas per keliolika sekundžių. 2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas. 2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį. 2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų. 2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu. 2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių Išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse. 2167 m. Naujos religijos užgimimas. 2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo Žemės. 2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba. 2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą 2196 m. Naujas Euroazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiams susimaišius atsiranda nauja rasė. 2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas. 2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu. 2256 m. Epidemija iš kosmoso. kosminis laivas į Žemę atskraidina nežinomos ligos virusus.Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu. 2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa. 2271 m. Konstanta "pi" pripažįstama neteisinga. tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse. 2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės. 2279 m. Energija iš "juodųjų skylių". Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių. 2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių" energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų. 2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti. 2292 m. Saulės kritinė būklė. 2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje. 2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys. 2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė. 2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie Žemės planetos iš Visatos centro. 2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas Žemės rajonų. 2371 m. Žemėje prasideda badas. 2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės. 2485 m. Išblėsusi Saulė panardina Žemę į prietemą. 3005 m. fatališki metai Žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į Žemę. Dalis Žemės atmosferos dingsta. Apie Žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista. 3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta. kaip jau minėjau, Nostradamuso pranašystės akivaizdžiai pildosi(čia tos datos nuo 1555 m. iki 2006 metų, kurių nepaminėjau). tarp kitko, jis tiksliai išpranašavo ir savo mirties datą. Kaip bus ateityje, pamatysime mes arba mūsų palikuonys. Mano drauge tiki visa sia nesamone!!!O ka manote jus parselial!O.o

.. ir paršeliai taria žodį:

  • Rugys Bedugnius
    Rugys Bedugnius
    Manau, kad atsakydamas į šitokį klausimą kompensuoju ilgalaikį savo neatsakinėjimą ir bent truputį "Dreamgirls" pasirodymo "X-factoriuje".

Paršelių klausk drąsiai!