Kaip man per WoW (World Of Warcraft) pasiekti mak... - kriu.lt

WoWGerbejas klausia paršelių: » Kaip man per WoW (World Of Warcraft) pasiekti maksimalų lygį? (100)

.. ir paršeliai taria žodį:

  • Dr. H. Darantaitis
    Dr. H. Darantaitis
    Pasiek antrą lygį. Po to trečią. Po to ketvirtą. Po to penktą. Po to šeštą. Po to septintą. Po to aštuntą. Po to devintą. Po to dešimtą. Po to vienuoliktą. Po to dvyliktą. Po to tryliktą. Po to keturioliktą. Po to penkioliktą. Po to šešioliktą. Po to septynioliktą. Po to aštuonioliktą. Po to devynioliktą. Po to dvidešimtą. Po to dvidešimt pirmą. Po to dvidešimt antrą. Po to dvidešimt trečią. Po to dvidešimt ketvirtą. Po to dvidešimt penktą. Po to dvidešimt šeštą. Po to dvidešimt septintą. Po to dvidešimt aštuntą. Po to dvidešimt devintą. Po to trisdešimtą. Po to trisdešimt pirmą. Po to trisdešimt antrą. Po to trisdešimt trečią. Po to trisdešimt ketvirtą. Po to trisdešimt penktą. Po to trisdešimt šeštą. Kas čia dar skaito tas kvailys. Po to trisdešimt septintą. Po to trisdešimt aštuntą. Po to trisdešimt devintą. Po to keturiasdešimtą. Po to keturiasdešimt pirmą. Po to keturiasdešimt antrą. Po to keturiasdešimt trečią. Po to keturiasdešimt ketvirtą. Po to keturiasdešimt penktą. Po to keturiasdešimt šeštą. Po to keturiasdešimt septintą. Po to keturiasdešimt aštuntą. Po to keturiasdešimt devintą. Po to penkiasdešimtą. Po to penkiasdešimt pirmą. Po to penkiasdešimt antrą. Po to penkiasdešimt trečią. Po to penkiasdešimt ketvirtą. Rugy, padėk! Po to penkiasdešimt penktą. Po to penkiasdešimt šeštą. Po to penkiasdešimt septintą. Po to penkiasdešimt aštuntą. Po to penkiasdešimt devintą. Po to šešiasdešimtą. Po to šešiasdešimt pirmą. Po to šešiasdešimt antrą. Po to šešiasdešimt trečią. Po to šešiasdešimt ketvirtą. Po to šešiasdešimt penktą. Po to šešiasdešimt šeštą. Po to šešiasdešimt septintą. Po to šešiasdešimt aštuntą. Po to šešiasdešimt devintą. Po to septyniasdešimtą. Po to septyniasdešimt pirmą. Po to septyniasdešimt antrą. Po to septyniasdešimt trečią. Duokit alaus - pavargau. Po to septyniasdešimt ketvirtą. Po to septyniasdešimt penktą. Po to septyniasdešimt šeštą. Po to septyniasdešimt septintą. Po to septyniasdešimt aštuntą. Po to septyniasdešimt devintą. Po to aštuoniasdešimtą. Po to aštuoniasdešimt pirmą. Po to aštuoniasdešimt antrą. Po to aštuoniasdešimt trečią. Po to aštuoniasdešimt ketvirtą. Po to aštuoniasdešimt penktą. Po to aštuoniasdešimt šeštą. Po to aštuoniasdešimt septintą. Po to aštuoniasdešimt aštuntą. Po to aštuoniasdešimt devintą. Po to devyniasdešimtą. Po to devyniasdešimt pirmą. Po to devyniasdešimt antrą. Po to devyniasdešimt trečią. Po to devyniasdešimt ketvirtą. Po to devyniasdešimt penktą. Po to devyniasdešimt šeštą. Po to devyniasdešimt septintą. Po to devyniasdešimt aštuntą. Na ir po to kai įgausi tiek patirties - devyniasdešimt devintąjį įveikti nebebus taip ir sunku.

    * išeina atostogų, kur sienos minkštesnės *

Paršelių klausk drąsiai!